O Společnosti Parkinson

Společnost Parkinson, z. s.

 

 

sdružuje ve svých řadách pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, blízké, ale i lékaře, a to už od roku 1994.
Základním posláním SP je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů. Za tím účelem
-  zakládá Parkinson kluby po celém území České republiky – v současné době je jich 21 - jejichž hlavní náplní je organizování docházkového cvičení
-  organizuje ozdravné pobyty s odborným programem
-  vydává vlastní časopis Parkinson, který distribuuje členům až do schránky
-  organizuje tematická setkání pacientů a jejich rodin
-  provozuje poradenské centrum Parkinsonovy nemoci
-  pořádá odborné přednášky lékařů a dalších zdravotnických pracovníků
- provozuje vlastní webové stránky, Fórum a Chat

Ke členství se lze přihlásit: doručením písemné přihlášky přímo do kanceláře SP, nebo prostřednictvím kteréhokoli PK, nebo elektronickou přihláškou na webu SP.

 

Sídlo:
Společnost Parkinson, z. s.
Volyňská 933/20, 10000 Praha 10


Tel.: +420 272 739 222,  774443561,   
E-mail: kancelar@spolecnost-parkinson.cz
webové stránky: www.spolecnost-parkinson.cz

 

KONTAKTY      
VÝBOR SP      
Předsedkyně Zdislava Freund 774 443 561  freund@spolecnost-parkinson.cz 
Místopředsedkyně  Ing. Jaroslava Pechová  724 788 334   pechova@spolecnost-parkinson.cz
Místopředseda  Valer Mičunda  775 342 444   micunda@spolecnost-parkinson.cz
Členka výboru  Anežka Matochová  725 258 937   matochova@spolecnost-parkinson.cz
Člen výboru  Jaromír Špaček  736 161 195   spacek@spolecnost-parkinson.cz
       
KLUBY       
Brno  Mgr. Eva Vernerová  606 145 248   pk-brno@spolecnost-parkinson.cz
Červený Kostelec  Helena Kukrálová  737 109 815   pk-c.kostelec@spolecnost-parkinson.cz
České Budějovice  Ing. B. Šindelářová  777 941 517   pk-c.budejovice@spolecnost-parkinson.cz
Děčín  Jan Durďák  608 809 969   pk-decin@spolecnost-parkinson.cz
Havlíčkův Brod  Jaroslav Dušek  773 980 506   pk-havl.brod@spolecnost-parkinson.cz
Hradec Králové  Stanislava Pospíšilová  737 747 263    pk-h.kralove@spolecnost-parkinson.cz
Krnov  Anežka Matochová  725 258 937   pk-krnov@spolecnost-parkinson.cz
Liberec  Zdeněk Konopáč 602 350 905   pk-liberec@spolecnost-parkinson.cz
Litomyšl  Milada Štursová  720 561 180   pk-litomysl@spolecnost-parkinson.cz
Mladá Boleslav  Václav Fiedler  774 443 560   pk-ml.boleslav@spolecnost-parkinson.cz
Most  Jan Uxa  728 074 713   pk-most@spolecnost-parkinson.cz
Olomouc Radomil Žert  737 286 243   pk-olomouc@spolecnost-parkinson.cz
Ostrava  Jarmila Slivečková  723 755 688   pk-ostrava@spolecnost-parkinson.cz
Pardubice  Jiří Vála  606 461 697   pk-pardubice@spolecnost-parkinson.cz
Plzeň  Valer Mičunda  775 342 444   pk-plzen@spolecnost-parkinson.cz
Poděbrady  Dita Daňková  604 892 324   pk-podebrady@spolecnost-parkinson.cz
Praha  PhDr. M. Kramerová  724 432 004   pk-praha@spolecnost-parkinson.cz
Ústí.n.Labem  Milan Hons  606 342 666   pk-usti.n.l@spolecnost-parkinson.cz
Zlín  Ing. Zdenka Kymlová  774 987 563   pk-zlin@spolecnost-parkinson.cz
Žďár nad Sázavou  Marie Benešová  607 779 384   pk-zdar.n.s@spolecnost-parkinson.cz
Uherské Hradiště  Ing. Ivona Čudová  776 107 046   pk-uh.hradiste@spolecnost-parkinson.cz

EXPY sekce je součástí Neurologické společnosti ČLS JEP, není organizačně nijak propojena a nezávisí ani nesouvisí s činností státních úřadů, průmyslových a obchodních subjektů, podpůrných pacientských společností, nadačních a charitativních organisací. Součástí činnosti však může být spolupráce s uvedenými subjekty v zájmu plnění cílů expy sekce.